Skip to main content Skip to search

Cennik

Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe

Cena usług dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR

PAKIET MINI

29zł
netto miesięcznie
 • 10 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 4 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego
 • Darmowy program do faktur
 • Darmowy CRM
 • ZAMÓW

PAKIET STANDARD

89zł
netto miesięcznie
 • 50 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 4 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego
 • Darmowy CRM
 • Darmowy program do faktur
 • Zamów

PAKIET PREMIUM

199zł
netto miesięcznie
 • 100 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 4 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego
 • Obsługa kadrowo-płacowa 1 pracownika
 • Rozliczenie roczne
 • Zaświadczenie o dochodach
 • wszystko z pakietu mini i standard
 • ZAMÓW

W skład każdego pakietu wchodzi

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów Zryczałtowanych
 • prowadzenie Ewidencji Zakupów i Sprzedaży VAT
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT
 • składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • wzory umów, wniosków z możliwością przechowywania i edycji
 • wydruk dokumentów wprost z aplikacji
 • program do faktur
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla podatnika rozliczającego się indywidualnie (PIT-36 + PIT-O lub PIT-36L)
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie listy płac
 • wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych
 • pełna integracja z Allegro
 • możliwość zamówienia kuriera
 • osobisty ksiegowy

Usługi, które nie są objęte abonamentem

Ponowne przesyłanie dokumentów w wersji papierowej 10 zł
Kolejne zamówienie kuriera po odbiór dokumentów w wersji papierowej 10 zł
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej na podstawie dostarczonych dokumentów 10 zł
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej na podstawie dostarczonych dokumentów 15 zł
Wystawienie faktury wewnętrznej 5 zł
Zaksięgowanie dokumentu SAD 5 zł
Przygotowanie zgłoszenia/aktualizacji VAT-R 10 zł
Przygotowanie aktualizacji CEIDG-1 10 zł
Otwarcie zamkniętego miesiąca z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej 50 zł
Przygotowanie korekty deklaracji z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej lub po terminie od 100 zł
Sprawozdanie do GUS od 30 zł
Rozliczenie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą 150 zł
Każdy dodatkowy dokument kosztowy nieobjęty abonamentem pakietu MIDI, przesyłany elektronicznie 2 zł
Każdy dodatkowy dokument kosztowy nieobjęty abonamentem pakietu MIDI, w wersji papierowej 3 zł
Zaksięgowanie przychodu (1 pozycja ewidencji) 2 zł
Każdy dodatkowy współpracownik lub pracownik nieobjęty abonamentem pakietu midi (umowa o pracę lub umowy cywilno-prawne) 20 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 8 a 10 dniem miesiąca 30 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca 70 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 19-tym  dniu miesiąca 150 zł